tirsdag, november 05, 2019

Bjørn Lien på fb: Mammabauta til Strandveiparken

Foto: Lademoen Historielag

Som medlem i Lademoen Historielag siden starten har jeg lest haugevis med årsberetninger, hundre år gamle timelister, statistikk, memoarer og levekårsundersøkelser. 

Det er en rød tråd gjennom alt dette, og det er at det er mødrene på Lademoen som i stor grad har drevet denne bydelen fremover og tatt det største ansvaret.

De var med da den første industrien kom hit med Canningen, meieriet og Preservingen, og de jobbet hele uker og lange dager i en tid da HMS’en nok slet litt. På Preservingen ble det ofte jobbet lørdager til kl. 18.00. 

Mødrene har stått på for barna i en bydel preget av fattigdom, arbeidsløshet og rus. Fortsatt i dag er det mødre som drifter 71 % av familiene her. 

Det er stort sett mødre som også i moderne tid har drevet FAU, fotballag og Skoggruppa. 
Ser man på Lademoens historie er det rimelig klart at det er mødrene som er heltene her.

I høst er det 16 år siden et enstemmig bystyre vedtok reguleringsplanen for Strandveiparken. 
Når Bystyret i høst (16 år etter at Bystyret enstemmig vedtok reguleringsplanen) forhåpentlig skal bevilge slantene til å prosjektere siste og nordlige byggetrinn av Strandveiparken er det på høy tid at Østbyen får på plass en flott mammabauta i samme byggetrinn!


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar